Attraksionlar

courses

KORSAN

Ümumi məlumat: Göyə ucalan əyləncəli Korsan attraksion bizim tərəfimizdən uzun illərdir istehsal olunur. Attraksion yarım dairə şəklində hərəkət edir.Kabina asıldığı ox üzrə yer səthindən 8-12 metr hündürlüyə doğru irəli və geriyə hərəkət edir. Korsan Attaksionu həyəcanlı və əyləncəlidir. Xüsusən gənclər tərəfindən böyük həvəslə qarşılanır. Attraksion istifadə və texniki təminat üzrə mürəkkəb deyildir. Attraksion təhlükəsizdir. Attraksion bütün əyləncə parklarında istifadə oluna bilər.

courses

Dual Günəş

Dual Günəş attraksionu həm də göydələn adlanır. Sərnişinlər göydələnin nəhəng impulsu ilə yavaş hərəkət edən asma kabinələrində oturmaqla mənzərədən zövq alırlar. Bu qurğu mexaniki attraksion olaraq,dişli ötürmədən istifadə etməklə öz oxu ətrafında sabit hərəkət edən,təhlükəsiz və etibarlı müşahidə çarxı ilə yanaşı,ümumi modelləşdirmədə mil zolağı növlü strukturdan istifadə etməklə sabit hərəkət edən,təhlükəsiz və etibarlı müşahidə çarxı ilə yanaşı,ümumi modelləşdirmədə mil zolağı növlü strukturdan istifadə edilən,xarici görünüşü təbii,böyük parklar üçün yaxşı secimdir.

courses

Gəmi

Göyə ucalan əyləncəli Gəmi attraksion bizim tərəfimizdən uzun illərdir istehsal olunur. Attraksion yarım dairə şəklində hərəkət edir.Kabina asıldığı ox üzrə yer səthindən 6-8 metr hündürlüyə doğru irəli və geriyə hərəkət edir. Gəmi Attaksionu həyəcanlı və əyləncəlidir. Xüsusən gənclər tərəfindən böyük həvəslə qarşılanır. Attraksion istifadə və texniki təminat üzrə mürəkkəb deyildir. Attraksion təhlükəsizdir. Attraksion bütün əyləncə parklarında istifadə oluna bilər. Attraksion bütün təhlükəsizlik qaydalarının tələblərinə cavab verir.

courses

Helekopter

Bu vəsait attraksionun iş adamları və sahibləri üçün nəzərdə tutulub və onun istismarının yüngülləşdirilməsi üçün xidmət edir.Bu vəsait özündə,attraksionun istismarının və texniki xidmətinə aid edilən,çox saylı texniki təhlükəsizlik qaydalarını əks etdirir.Attraksionun iş adamları və sahibkarları bütün göstərilən qaydalara riayət etməyə borcludurlar.Belə qaydalar ictimai hakimiyyətin sərəncamları ilə əvəz oluna bilməz və son dərəcə diqqətli olmaq tələbindən azad etmir.Firma texniki təhlükəsizlik qaydalarına kifayət qədər riayət edilməməsi səbəbindən yaranan problemlərə görə heç bir məsuliyyət daşımır.İş adamını və sahibkarı məhkəməyə vermək hüququnu özündə saxlayır.